Veelgestelde vragen

over het kopen en verkopen van een woning

Wil je een woning kopen, maar twijfel je eraan of nu het juiste moment is om dat te doen vanwege bijvoorbeeld het risico op dubbele lasten? Met de no risk clausule van 4x1 Makelaardij loop je geen risico! De clausule houdt in dat je de nieuwe woning koopt, maar dat je alleen eigenaar wordt op het moment dat jouw eigen woning definitief is verkocht op de in overleg vastgestelde datum. Met andere woorden: je loopt geen risico op dubbele lasten en kunt zonder twijfel tóch de woning kopen die je op het oog hebt! Wil je meer weten over de no risk clausule? Neem dan contact met ons op.  Je kunt ook de no risk clausule bespreken tijdens een vrijblijvende waardebepaling.

Als de verkoper en koper het eens worden over de voor hen belangrijkste zaken bij de koop (dat zijn meestal de prijs, de opleveringsdatum en de ontbindende voorwaarden), dan legt de verkopende makelaar de afspraken schriftelijk vast in de koopovereenkomst. Ontbindende voorwaarden zijn dan een belangrijk onderwerp. Je krijgt als koper niet automatisch een ontbindende voorwaarde. Wil je bijvoorbeeld een ontbindende voorwaarde voor de financiering, dan moet je dit melden bij het uitbrengen van je bod. Het is belangrijk dat de partijen het ook eens zijn over de aanvullende afspraken en ontbindende voorwaarden voordat de koopovereenkomst wordt opgemaakt. Naast de eerder genoemde punten worden meestal nog enkele aanvullende afspraken in de koopovereenkomst opgenomen. Denk bijvoorbeeld aan de boeteclausule indien één van beide partijen zijn verplichtingen niet nakomt. Zolang er nog geen koopovereenkomst is opgemaakt en deze door beide partijen is ondertekend, is er geen rechtsgeldige koop. Zodra de verkoper en de koper de koopovereenkomst hebben ondertekend en de koper (en eventueel de notaris) een afschrift van de overeenkomst heeft ontvangen, treedt voor de particuliere koper de wettelijke bedenktijd in werking. Binnen deze bedenktijd kan de koper alsnog afzien van de aankoop van een woning. Ziet de koper tijdens de bedenktijd niet af van de koop, zijn de financiën rond en vormen ook eventuele andere ontbindende voorwaarden geen obstakel meer, dan zal op de afgesproken opleveringsdatum de overdracht plaatsvinden bij de notaris.

Gedurende de bedenktijd kan de koper de overeenkomst alsnog ongedaan maken. Zo wordt de gelegenheid geboden om bijvoorbeeld deskundigen te raadplegen. De bedenktijd duurt drie dagen en begint op de dag die volgt op de dag dat de koper de (door beide partijen) ondertekende koopovereenkomst of een kopie daarvan krijgt overhandigd. De bedenktijd eindigt om middernacht van de laatste dag van de bedenktijd. Het is dus niet van belang hoe laat de koper het afschrift van de koopovereenkomst heeft ontvangen.

Als de makelaar aangeeft ‘onder bod’ te zijn, betekent dit dat hij een serieuze gegadigde heeft, welke hij heeft toegezegd transacties met anderen niet te zullen bevorderen. Dit betekent echter niet dat bezichtigingen niet meer door kunnen gaan. De makelaar dient dan wel duidelijk aan te geven dat de woning ‘onder bod’ is.

De vraagprijs van een woning is een uitnodiging tot het doen van een bod. Als je de vraagprijs biedt, dan doe je een bod. De verkoper kan dan nog beslissen of hij jouw bod wel of niet aanvaardt of dat hij zijn makelaar een tegenbod laat doen. Hij kan eventueel ook besluiten de vraagprijs tijdens de onderhandelingen te verhogen.

Om jouw woning op internet te plaatsen maken wij een aansprekende tekst van jouw woning, wij zorgen voor foto’s en plattegronden van jouw woning. Als al deze zaken compleet zijn en naar jouw wens, plaatsen wij jouw woning op internet. Dit zal ca. 1 tot 2 weken na het maken van de foto’s gerealiseerd zijn.

Kosten koper (k.k.) betekent dat de koper de kosten voor het kopen van het huis betaalt. De kosten koper is ongeveer 5% van de koopprijs. Onder de kosten koper vallen de volgende kosten:
- Overdrachtsbelasting;
- Notariskosten voor de opmaak van de akte van levering;
- Kadasterkosten voor inschrijving akte van levering.

Naast deze kosten dient de koper, ook rekening te houden met:
- Notariskosten voor de opmaak van de hypotheekakte;
- Kadasterkosten voor inschrijving hypotheekakte;
- Kosten voor het hypotheekadvies;
- Taxatiekosten.

Onder de kosten koper vallen niet de makelaarskosten. Als een verkoper een makelaar inschakelt voor de verkoop van zijn/haar woning dan zal de verkoper de kosten van deze makelaar moeten betalen. Als de koper een makelaar inschakelt voor de aankoop van een woning zal de koper de kosten van deze makelaar moeten betalen.

Courtage wordt ook wel de makelaarsvergoeding genoemd. Het is de vergoeding voor de inspanningen tijdens de aan- of verkoop van een huis. De makelaarscourtage bestaat uit een percentage van de verkoopprijs of uit een vooraf afgesproken bedrag en de hoogte wordt altijd bij aanvang van de aan- of verkoopopdracht met je afgesproken en vastgelegd.

De meldingsplicht houdt in dat verkoper gebreken die bij hem bekend zijn, dient te melden aan een potentiële koper. Dit geldt niet voor de gebreken die duidelijk zichtbaar zijn voor de koper. Ook moet de verkoper de rechten van anderen op zijn perceel melden aan de koper.

Jazeker! Voor zowel bezichtigingen als waardebepalingen kun je bij ons terecht van maandag tot en met zaterdag. Zowel overdag als in de avonduren. Ons kantoor is open van maandag tot en vrijdag van 09.00 - 17.30 uur en op donderdagavond en zaterdag op afspraak.

Goede foto's zijn ongelooflijk belangrijk bij de presentatie van jouw woning, daarom hebben wij gekozen voor een professionele fotograaf/ stylist. Van jouw woning maakt hij zowel buiten als binnen voldoende foto's om jouw woning zo goed mogelijk te presenteren. Tevens plaatsen wij van iedere woning een 360 graden foto. Ook hoogtefoto's behoren tot de mogelijkheden.

Overweeg je om jouw woning te verkopen? Of heb je al besloten jouw woning of appartement te verkopen? Een vrijblijvende waardebepaling is in beide situaties een goed begin. Let goed op: Een taxatie van jouw woning is iets anders dan een vrijblijvende waardebepaling. Heb je de afspraak voor een vrijblijvende waardebepaling gemaakt? Je kunt hiervoor een aantal dingen zelf voorbereiden. Stel alvast een lijstje op van de dingen die je wilt weten. Denk bijvoorbeeld aan de kosten van een verkoopoverdracht, de werkwijze van een verkoop, zet alle onduidelijkheden op papier. Het is belangrijk om volledig geïnformeerd aan de verkoop van jouw woning te starten. Zorg ervoor dat kleine gebreken zijn aangepakt, het huis opgeruimd en netjes is en dat het bezoek van de makelaar rustig verloopt.

Onze makelaar kijkt door de ogen van een potentiële koper naar jouw woning of appartement. De makelaar weet uit ervaring wat de geïnteresseerde kijker mooi vindt, wat de reacties op een woning zijn en hoe je met jouw woning een goede eerste indruk bij de kijker kunt achterlaten. In een waardebepaling wordt met deze aspecten rekening gehouden. Een goed onderhouden en nette woning is dus van groot belang.

Ben je benieuwd naar de waarde van jouw woning? Wil je een woning verkopen of aankopen? Heb je een taxatierapport nodig? Corné van Dis komt graag bij je langs. Bel voor een afspraak 0229-285170 of mail naar info@4x1.nl.

Er is pas sprake van een “echte onderhandeling” als er door de verkoper een tegenvoorstel is gedaan n.a.v. een openingsbod. Indien de verkoper een openingsvoorstel afwijst, dan is de verkoper (nog) niet in onderhandeling en is hij vrij om met een andere partij in onderhandeling te gaan.

Ja, een makelaar mag doorgaan met bezichtigen. Blijf daarom rond de onderhandelingen goed communiceren met elkaar. Zorg dat je de makelaar op de hoogte houdt van jouw stappen en wensen.

Het antwoord is ja. Als de vraagprijs alleen een uitnodiging is tot het doen van een bod (zoals beschreven onder "Als ik de vraagprijs bied, moet de verkoper de woning dan aan mij verkopen?"), dan kan de verkoper ook besluiten de vraagprijs te verlagen of te verhogen. Tijdens een onderhandeling doen partijen vaak over en weer biedingen. Als de potentiële koper een tegenbod doet dat afwijkt van het bod dat de verkopende partij eerder heeft gedaan, dan vervalt het eerdere bod van de verkopende partij. Dus ook als de partijen "naar elkaar toekomen" in het biedingsproces kan de verkoper ineens besluiten om toch zijn tegenbod weer te verhogen en de koper om zijn bod weer te verlagen.

Dat mag. Eén van de partijen mag de onderhandeling beëindigen. Soms zijn er zoveel belangstellenden die de vraagprijs bieden of benaderen, dat het moeilijk is te bepalen wie de beste koper is. In dat geval kan de verkopende makelaar - natuurlijk in overleg met de verkoper - besluiten de lopende onderhandeling af te breken en de biedprocedure te wijzigen. Uiteraard dient hij eerst de eventuele gedane toezeggingen na te komen. De makelaar kiest vervolgens bijvoorbeeld voor een inschrijvingsprocedure. Alle bieders hebben dan een gelijke kans om een hoogste bod uit te brengen. Vraag bij jouw makelaar naar een toelichting over de inschrijvingsprocedure.

Neem contact op

Wij staan je graag te woord.

Heb je vragen of wil je een afspraak maken? Neem dan telefonisch contact op of stuur ons een bericht.

Sluiten
Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×