Privacyverklaring

4x1 Makelaardij

4x1 Makelaardij hecht waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

In dit privacybeleid geven we heldere transparante informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. 4×1 Makelaardij houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacybeleid.
  • Verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
  • Vragen om jouw toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
  • Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als 4×1 Makelaardij zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacybeleid, of in algemene zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen dan kan dit via onderstaande contact gegevens:

4×1 Makelaardij – Breed 3a – 1621 KA Hoorn – info@4×1.nl0229-285170
Contactpersoon gegevensbescherming: Corné van Dis

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens

Jouw persoonsgegevens worden door 4×1 Makelaardij verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden: Het aangaan van overeenkomsten bijvoorbeeld aankoop of verkoopcontracten, zoekprofielen, bezichtigingen, geïnteresseerd naar verkoop. In het verwerken van rapporten zoals taxaties. Voor bovenstaande kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je vragen:

Naam / voorletters / tussenvoegsel
Adres / Postcode
Plaats
Provincie / Land
Telefoonnummers / E-mailadressen
Geslacht / Geboortedatum / Geboorteplaats
Burgerlijke staat
Nationaliteit

Koopcontract

Voor het maken van een koopcontracten hebben wij een legitimatiebewijs nodig. Nadat wij een ID check hebben gedaan bewaren we van het document een kopie.

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

Realworks / Funda / Notaris / Hypotheekverstrekkers (alleen met jouw uitdrukkelijke toestemming)/ andere websites waarop woningen kunnen staan/ ICT bedrijf/ De verwerker van de plattegronden van de woningen/ de fotograaf van de woningen / Taxateur / Aankoopmakelaar.

Wij verstrekken de door jou verstrekte persoonsgegevens niet aan derden, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is bij overheidscontrole. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU tenzij het een kopende of verkopende partij betreft.

Bewaartermijn

4×1 Makelaardij bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Bewaarplicht fiscaal bedraagt 7 jaar, Bewaarplicht voor de NRVT bedraagt 5 jaar. (Paspoortgegevens)

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we de volgende maatregelen genomen; Onze computersysteem en mobiele telefoons zijn beveiligd met een inlogcode. Ons kantoor is beveiligd met een inbraakalarm en dit alarm is doorgeschakeld naar medewerker. 4×1 Makelaardij werkt met een externe systeembeheerder voor o.a. het plaatsen van de nieuwste virusscanner.

Rechten omtrent uw gegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers tenzij dit door overheidsbepalingen wordt belemmerd. Ook heb je recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen je logischerwijs vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voorgenoemde verzoeken.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens vragen we je hierover contact met ons op te nemen. Kom je hier niet met ons uit dan vinden wij dat natuurlijk erg vervelend. Je hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van de privacy.
Als je naar aanleiding van onze privacybeleid nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan gerust contact met ons op via 0229-285170 of info@4×1.nl.

Neem contact op

Mevr. Sachs

Zwaag

"Via mijn ouders en vriend bekend geraakt met Corné. Met één week verkocht! Corné heeft mij super goed geholpen! Ik ben er heel blij mee. Bedankt!!!!"

5/5

Neem contact op

Wij staan je graag te woord.

Heb je vragen of wil je een afspraak maken? Neem dan telefonisch contact op of stuur ons een bericht.

Sluiten
Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×