4x1 Klustips voor het najaar

oktober 2015

Snoei de struiken langs de gevel
Het is belangrijk dat hout of struikgewas minstens 10 cm van de woning verwijderd blijft. Zo blijft luchtstroming langs de gevel mogelijk. Na een regenbui kan de gevel dan goed opdrogen.

Ventilatieroosters boven de ramen
Een klusje wat vaak vergeten word, maar belangrijk is; maak de ventilatieroosters boven uw ramen schoon. Met de stofzuiger en een natte doek.

Afzuigpunten ventilatie schoonmaken
Beschikt uw woning over mechanische ventilatie? Maak dan de ventielen hiervan in schoon. U vindt de ventielen onder andere in de keuken en in de badkamer. Een schone ventilatie zorgt voor goede ventilatie. Schoonmaken kunt u doen met een sopje.

Cv-ketel vullen
De waterdruk in de Cv-ketel dient meer dan 1,5 bar te zijn. Vul de ketel op tijd bij, zo voorkomt u problemen. Hoe u het water bijvult, vindt u in de handleiding van uw Cv-ketel. Belangrijk is wel, dat u de ketel eerst uit zet en minimaal een half uur laat afkoelen.

Uw woning ventileren is zeer belangrijk!
Zorg ervoor dat u ook in de herfst en de winter uw woning goed ventileert. De lucht in een slecht geventileerde woning is vochtig en dat is niet goed voor de gezondheid. Daarnaast kost het meer energie om vochtige lucht op te warmen, dan droge lucht. Goed ventileren is dus niet alleen goed voor uw gezondheid, maar ook voor uw portemonnee.

Met deze tips wenst 4x1 Makelaardij u een gezond najaar toe!